Key Control Dashboard kent enorm veel mogelijkheden. Maar het kan altijd nóg beter, als je het aan het team vraagt. Technisch consultants Boris van der Sloot en Stefan Lisapaly houden zich dagelijks bezig met de doorontwikkeling van het Key Control Dashboard. Zowel met wensen van klanten als met aanpassingen die ingegeven zijn door bijvoorbeeld een (wets-)wijziging. Daarbij geldt: hoe ingewikkelder de vraag is, hoe leuker zij het vinden.

Van niets naar iets

Boris: “Als technisch consultants werken Stefan en ik samen aan nieuwe functionaliteiten voor het Key Control Dashboard. Voorheen zat ik als business consultant veel bij onze klanten. Met die collega’s heb ik nog steeds veel contact. Hun input is essentieel in ons werk.” Stefan: “Ik ben begonnen als implementatieconsultant. Nu zit ik meer aan de technische kant, maar ik acteer nog steeds vanuit dezelfde mindset: ik wil iets maken dat goed werkt voor de klant. Naarmate klanten groter worden en/of bekender zijn met het platform, willen ze vaak ook nieuwe functionaliteiten erbij. Zo wilde een klant graag de mogelijkheid om audits automatisch in te plannen. Dan gaan we uitzoeken hoe we dat kunnen regelen. Ik vind het mooi om iets neer te zetten dat er nog niet is.”

Daar begint het leuk te worden

Boris: “Zo’n wens van de klant kan op verschillende momenten ontstaan. Bijvoorbeeld tijdens het klantenevenement dat we jaarlijks organiseren of tijdens de implementatiefase. Tijdens het actief testen ontdekken klanten vaak dat een bepaalde functionaliteit erbij nog wel mooi zou zijn. Of dat ze de user experience nog wel wat intuïtiever zouden willen zien.” Stefan: “Het Key Control Dashboard is een uniform platform. Maar de mogelijkheden om het aan te passen zijn legio. Dan is de vraag: hoe kunnen we bestaande bouwblokken hergebruiken? Zelf ga ik dan ook design uittekenen en code schrijven. Daar begint een project leuk te worden, als we mogen gaan puzzelen.”

Productontwikkeling versus maatwerk

Boris: “Onze doelgroep kreeg op een bepaald moment veel te maken met privacygerelateerde issues. Het Key Control Dashboard had al een privacymodule. Die hebben we toen samen met klanten uitgebreid en doorontwikkeld. Met andere woorden: je gaat terug naar de tekentafel. Daar hebben we toen de datastructuur in kaart gebracht. Dat zijn zulke boeiende vraagstukken. Is iets succesvol gebouwd, dan gaat het mee met de eerstvolgende update. Het is gaaf om later terug te horen van de klant dat het goed werkt. Soms is een wens van een klant vooral relevant voor hun eigen Key Control Dashboard. In dat geval wordt het maatwerk en gaat het DevOps team ermee aan de slag.”

Verder dan de klant

Stefan: “Nog interessanter is het om in het design al een paar stappen verder te denken dan die ene wens van de klant en al rekening te houden met de vervolgvragen die we verwachten. Met name met betrekking tot data.” Boris: “Zo zijn we nu bezig met de ontwikkeling van controles die meer datadriven zijn, op basis van algoritmes. Bij veel klanten gebeurt dat nu nog handmatig per dossier. Straks kunnen zij dan geautomatiseerd controles uitvoeren. Bij deze ontwikkeling hebben we te maken met veel verschillende business rules, dus het heeft wel wat voeten in aarde.” Stefan: “Bij dit soort ontwikkelingen moet je ook kijken hoe ‘mature’ de organisatie van de klant is. Als je bepaalde mogelijkheden biedt, moet de data die daarvoor nodig is wel voorhanden zijn in de organisatie. Dat goed uitvragen bij de klant en daarover adviseren maakt dit werk extra leuk.”

Focus

Stefan: “Jaarlijks maken we in overleg met de verschillende disciplines binnen Key Control Dashboard een roadmap. Daarin beschrijven we waar we de komende periode op gaan focussen. De aanpassing van het BIO normenkader staat dit jaar hoog op de agenda. Verschillende beheersmaatregelen in de BIO gaan wisselen van plek en veranderen van inhoud. Tegelijk willen we het onderhoud op normenkaders eenvoudiger maken. Al met al is dat een hele klus. We zorgen dat het klaar staat zodra de klant erom vraagt, tijdens of na de overgangsperiode. Deze wijziging zomaar uitrollen kan niet, daarvoor is de impact op de organisatie te groot. De klant moet er wel klaar voor zijn.” Boris: “We zijn een hecht team dat hard gegroeid is door ons eigen succes. De grootste uitdaging intern is nu om het team voldoende op te schalen zodat we kunnen blijven groeien en doorontwikkelen.”